02 اسفند 1398 ساعت 21:24

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

 

اقيانوسيه

 

ردیف

زبان

مترجمین

۱

توالو

۱

۲

تونگن

۱

۳

ساموان

۱

 

Back to Top

Template Design:Dima Group