02 اسفند 1398 ساعت 21:15

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

 

قاره آمريكاي مركزي و جنوبی

 

ردیف

زبان

مترجمین

۱

سورانِن

۱

۲

کریول

۱

 

                       

 

Back to Top

Template Design:Dima Group