نام و نام خانوادگى:   ابوالقاسم امامى

تاريخ تولد:1313 ش                  محل تولد:بندر گز

مذهب:تشيع.                           تابعيت:ايران

ناشر:انتشارات اسوه                  محل نشر:ايران

اولين چاپ ترجمه:1370 ش      تاريخ ترجمة حاضر:1377ش

روش ترجمه:نثرى ادبى متمايل به نثر قديم، با رعايت مطابقت با متن

  توضيحات:

قرآن را در مكتب‌خانه و تحصيلات ابتدايى را در دبستان سعدى روستاى گز و دورة دبيرستان را در بندرگز به پايان رساند و سپس با خواست پدر، وارد حوزة علمية كوهستان از توابع بهشهر گرگان و سرانجام در سال 1330 براى ادامة تحصيل عازم مشهد شد و از محضر اساتيدى بنام بهره‏مند گشت و سپس در سال 1339 براى مدتى كوتاه وارد حوزة علمية قم شد. سپس در همان سال به تهران آمد و مشغول تحصيلات دانشگاهى شد و ليسانس حقوق را از دانشگاه تهران و فوق ليسانس زبان و ادبيات عرب و دكترا را در رشتة فرهنگ عربى و علوم قرآنى با نگارش رساله‏اى اخذ كرد.

 

        برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة قرآن كريم.

2. تصحيح ترتيب السعادات، مسكويه.

3. تصحيح و تحقيق در متن تجارب الامم، مسكويه.

4. تصحيح و ترجمة ديوان امام على.


نمونه متن و جلد ترجمه :