نام و نام خانوادگى:حاج ميرزا حسن صفى‌عليشاه             تاريخ تولد:1251ق

مذهب:تشيع متمايل به تصوّف.                                   تابعيت:ايران

سال وفات:1316ق /                                              محل دفن:خانقاهى در تهران

ناشر:انتشارات خيام                                                محل نشر:ايران

پايان ترجمه:1308ق                                             تاريخ چاپ حاضر:1308ق

روش ترجمه:ترجمه دو بخش دارد: 1. منثور، ترجمة تحت‏اللفظى همراه با توضيحات

2. ترجمة منظوم، به صورت تفسير

توضيحات:

حاج ميرزا حسن صفى‌عليشاه، در علومِ دينى و ادبى و عرفانى، تحصيلات و مطالعاتى داشت. حدود سال 1255شمسى براى سير و سياحت به شيراز و يزد و كرمان و هندوستان كه مستعمرة انگليس بود رفت و در بمبئى اقامت گزيد و با آموزه‏هايى آشنا گرديد و آنها را با تعليمات عرفانى درآميخت، سپس به ايران آمد و در خانه‏اى كه محل فعلى خانقاه است اقامت گزيد.

سرانجام در سال 1277در تهران درگذشت و در همان محل خانقاه به خاك سپرده شد.

 

برخی آثار و تأليفات:

1. زبدالأسرار

2. بحر الحقايق

3. عرفان الحق

4. ميزان الفرقه

5. ديوان قصائد و غزليات

 


نمونه متن و جلد ترجمه :

 

 

 

 


نمونه متن و جلد ترجمه :