نام و نام خانوادگى: حسين انصاريان

تاريخ تولد:1323 ش.                   محل تولد:خوانسار

مذهب:تشيع.                               تابعيت:ايران

ناشر:انتشارات اُسوه                      محل نشر:ايران، قم

اولين چاپ ترجمه:1383 ش           تاريخ چاپ حاضر:1383 ش

روش ترجمه:با نثر معيار، روان و دقيق، همراه با توضيحات تفسيرى داخل كروشه.

 

توضيحات:

در سومين بهار زندگى به تهران انتقال یافت. از همان اوان كودكى از محضر علما، علم و ادب و اخلاق حسنه آموخت. پس از تكميل دروس دبيرستانى وارد حوزة علمية تهران شد و به فراگيرى ادبيات مشغول گردید. و سپس عازم قم شد و سطوح را نزد علماى گرانقدرى چون آيت اللَّه اعتمادى و آيت اللَّه فاضل لنکرانى و دروس خارج فقه را در محضر فقهاى عظام فرا گرفت، و پس از طى مدارج عالى سير و سلوك علمى و اخلاقى به تهران مراجعت کرد.

 

آثار و تأليفات:

1. ترجمة قرآن كريم.

2. عرفان اسلامى (شرح مصباح الشريعه) 12 جلد.

3. ديار عاشقان (شرح صحيفة سجاديه) 7 جلد.

4. به سوى قرآن و اسلام.

 


نمونه متن و جلد ترجمه :