نام و نام خانوادگى:حسين استادولى     تاريخ تولد:1331 ش.    

محل تولد: تهران     مذهب:تشيع.      تابعيت:ايران

ناشر:انتشارات اُسوه                       محل نشر:ايران

پايان ترجمة:1384 ش                اولين چاپ ترجمه:1385 ش

تاريخ ترجمة حاضر:1385 ش

روش ترجمه:نثرى ساده، دقيق و روان،  همراه با توضيحات لازم داخل كروشه و پرانتز

 

توضيحات:

دورة ابتدايى و متوسطه و دبيرستان را در تهران گذراند و همزمان در سال 1348 ش به منظور فراگيرى دروس حوزوى در مدرسه آيت اللَّه مجتهدى تهرانى مشغول فراگيرى علوم حوزوى شد و با تشويق مرحوم پدرش با متون كتب عربى و فارسى شيعه آشنا شد و از محضر اساتيدى چون على اكبر غفارى و مرحوم سيد هاشم حسينى تهرانى و محمد تقى شريعتمدارى بهره‏هاى وافر بُرد.

 

از آنجا که وی سالهاى متمادى جزو نويسندگان و قرآن‌پژوهان بوده و به تصحيح متون اسلامى و كتب روايى شيعه اشتغال داشته و در ترجمه و ويرايش قرآن داراى تجربة خوبى است، ترجمه‏اش از قرآن كريم، ترجمه‏اى نسبتاً دقيق و قابل اعتناست.

 

برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة فارسى قرآن مجيد.

2. ويرايش ترجمة قرآن اثر مرحوم الهى قمشه‏اى.

3. ويرايش علمى و محتوايى ترجمة دكتر سيد جلال الدين مجتبوى.

4. ويرايش ترجمة قرآن اثر آيت اللَّه مشكينى.

 


نمونه متن و جلد ترجمه :