نام و نام خانوادگى: بابا صفرى

تاريخ تولد:1299 ش.   

محل تولد:اردبيل

مذهب:تشيع.      

تابعيت:ايران

سال وفات:1382 ش.      

محل دفن:اردبيل

اولین محل نشر:استكهلم، سوئد

تجديد چاپ:انتشارات فرهنگ مشرق زمين، تهران و اردبيل.

پايان ترجمه:1377 ش

اولين چاپ ترجمه:1377 ش

تاريخ ترجمة حاضر:1377 ش

روش ترجمه:ترجمه، بدون متن قرآن، با نثرى نسبتاً روان، همراه با توضيحاتى كوتاه داخل پرانتز

 

توضیحات:

پس از تحصيلات ابتدايى و متوسطه، تحصيلات عاليه را در رشتة قضايى در دانشكدة حقوق، و رشتة فلسفه و روانشناسى و علوم تربيتى را در دانشسراى عالى، و دورة فوق ليسانس علوم ادارى را در شعبة دانشگاه كاليفرنيا در دانشگاه تهران گذراند و در علوم قديمه نيز مدارجى را طى کرد. در سال 1382 در استكهلم سوئد از دنيا رفت و جنازه‏اش به ايران منتقل و در قطعة مفاخر اردبيل به خاك سپرده شد.

 

برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة فارسى قرآن مجيد

2. جغرافياى ممالك اسلامى

3. اردبيل در گذرگاه تاريخ


نمونه متن و جلد ترجمه :