نام و نام خانوادگى:  ابوالفضل رشيد الدين ميبدى

تاريخ تولد:اوايل قرن ششم        محل تولد:ميبد - يزد

مذهب:اهل سنّت (شافعى)       تابعيت: ايران       سال وفات:قرن ششم

ناشر:انتشارات ابن سينا             محل نشر:ايران

پايان ترجمه:اوايل قرن ششم (520 ق)

اولين چاپ ترجمه:1352 ش از روى ترجمه نوبت اول تفسير كشف الاسرار.

روش ترجمه:ترجمه داراى نثرى كهن، تحت اللفظى، ساده و ادبى و آهنگنين، همراه با توضيحات تفسيرى عرفانى داخل پرانتز است.

توضيحات:

ميبدى، محدّث، مفسر، نويسنده و از بزرگان دانشمندان اواخر سده پنجم و اوايل سده ششم هجرى است. وى شافعى مذهب و در اصول به طريق اشعرى متمايل بود و مردى عرفان پيشه و علاقمند به خاندان رسالت به شمار مى‏رفته است. اثر گرانمايه او تفسير كشف الاسرار آئينه تمام نماى شخصيت معنوى اوست. كشف الأسرار و عدةالأبرار یکی از مهم‌ترين و دلنشين‏ترين ترجمه‏ ها و تفسيرهاى فارسى است.

 


نمونه متن و جلد ترجمه :