30 تیر 1398 ساعت 20:17

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

 

نام و نام خانوادگي:     محمد علی رضایی اصفهانی (1 اردیبهشت 1341  )

مذهب:     تشيع                        تابعيت:     ايران

ناشر:     انتشارات دارالذكر         محل نشر:    قم ـايران

پايان ترجمه:     1382ش.          اولين چاپ ترجمه:     1383ش.

تاريخ ترجمه حاضر:     1383ش.

روش ترجمه:    اين ترجمه به صورت گروهي انجام شده با نثر روان و معيار و جمله به جمله، همراه با توضيحات نسبتاً فراوان و مناسب ولي كوتاه كه به وسيلة‌ پرانتز از متن تفكيك شده است.

 

توضيحات:

مترجمدر سال 1341 ش. درخانواده‌اي مذهبي در رهنان اصفهان متولد شد. دوره دبستان و راهنمايي را در محل تولدو دوره متوسطه را در شهر اصفهان در دبيرستان شهيد صديقي (خوارزمي) گذراند. در سال 1361 به مدرسه علمیه ذوالفقار اصفهانوارد گرديد و تا دوره سطح عالي و يك سال خارج را در آن حوزه گذراند. در سال 1369 وارد حوزه علميه قم شد و به مدت ده سال دردرس خارج اساتيدي همچون آيات عظام فاضل‌ لنكراني، مكارم شيرازي، معرفت، صالحيمازندراني و وحيد خراساني حاضر شد. و موفق به گذراندن پايان نامه سطح چهارم حوزه(دكتري فقه) شد. و هم زمان سطح چهارم رشته تخصصي تفسير حوزه علميه قم و دكتري علومقرآن و حديث واحد تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي را به پايانرساندند.

وی عضو گروه 6 نفره (اعضای دیگر گروه عبارتند از: حسين شيرافكن، غلامعلى همايى، محسن اسماعيلى و محمد امينى) مؤلفین ترجمه قرآن بوده که بخش تفسيرى اين كار را به عهده داشته‏ و نگارش نهايى ترجمه هم با وی بوده است. این ترجمه نخستين ترجمة فارسي است كه به صورت جمعي و با همكاريِ علميِ گروهي از محققان قرآني در مدت چهار سال فراهم آمده است. همچنين جزو اولين ترجمه‌هاي فارسي قرآن است كه متن آن در جمهوري اسلامي ايران همراه با رسم‌الخط پيشنهادي «مركز طبع و نشر قرآن» به چاپ رسيده است.

 

برخي آثار و تأليفات:

1.       پژوهشى در اعجاز علمى قرآن، 1380.

2.       در آمدى بر تفسير علمى قرآن، 1375.

3.       درسنامه روشها و گرايشهاى تفسيرى، 1382.

4.       رابطه علم ودين در غرب، 1379.

5.       شيوه هاى تحصيل وتدريس در حوزه هاى علميه، 1376.

6.       نخستین ترجمه جمعی قرآن كريم، 1383.


نمونه متن و جلد ترجمه :

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group