نرم افزار چند رسانه ای ترجمان وحی

متن وفهرست کامل سوره های قرآن کریم به همراه ۸۰ ترجمه به ۲۶ زبان ، از قبیل :

فارسی ، انگلیسی ، فرانسوی ، آلمانی ، ایتالیایی ، اسپانیایی ، اندونزیایی ، ترکی استانبولی ، کردی ، آذر بایجانی ، اردو ، چینی ، روسی ، ژاپنی و هندی

۳ آوانگاری کامل قرآن کریم به زبان انگلیسی

قابلیت جستجو در متن آیات و ترجمه های قرآن کریم

امکان مقایسه ترجمه های مختلف با یکدیگر

ارتباط متن آیات با ۳ عنوان فرهنگ لغت قرآنی در ۲۲ جلد

قرائت ترتیل با صدای محمد صدیق منشاوی