01 بهمن 1399 ساعت 13:06

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

qaraei

 

مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى ضمن فراهم نمودن بستر مناسب و زیرساخت‌هاى لازم براى این كار، با دوراندیشى و مشورت با افراد خبره و صاحب‌نظر و استفاده از ظرفیت‌هاى موجود در داخل كشور، از آغاز تأسیس خود در سال ۱۳۷۳ تا كنون توانسته است ترجمۀ قرآن را به ۲۲ زبان در دستور كار خود قرار دهد كه تا كنون ترجمۀ قرآن به هفت زبان، شاملانگلیسی، فرانسه، تركی‌آذری، تركی‌استانبولی، چینی، اسپانیولی واردورا به چاپ رسانده كه در كشورهای: آمریكا، انگلستان، تركیه، آذربایجان، اسپانیا، چین، هند وپاكستانمنتشر می‌شود. مؤسسه كار ترجمۀ قرآن به هشت زبان دیگر را به نام‌های: ژاپنی، بلتی، بنگالی، گرجی، لوگاندایی، رواندایی، پشتو ومرانائوبه پایان رسانده كه در حال ویرایش نهایی هستند و ترجمۀ قرآن به هفت زبان دیگر را در دست انجام دارد كه عبارتند از: روسی، فرانسه، ایتالیایی، لزگی، سوئدی، زولو وداگبانی.

Back to Top

Template Design:Dima Group