25 تیر 1398 ساعت 19:49

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

 

نام و نام خانوادگي:      حکمت آل آقا        

مذهب:     تشيع                         تابعيت:     ايران 

ناشر:     انتشارات اقبال              محل نشر:     تهران ـ ايران

اولين چاپ ترجمه:     1353ش

تاريخ ترجمه حاضر:     1353ش

روش ترجمه:     ترجمه سلیس و روان، محتوا به محتوا.

توضیحات:

آل‏ آقا يكى از قرآن‏ پژوهان و مترجمان ماهر قرآن‏ كريم به زبان فارسى است كه حدوداً دو دهه پيش درگذشته است. در پايان قرآن ترجمه شده وی اشارات زندگينامه‏اى و قرآنى هست كه عيناً نقل مى‏شود:

 «اولين كتابى را كه خواندم قرآن بود و اميدوارم آخرين كتابى را كه بخوانم قرآن باشد. مادرم كه خدايش رحمت كناد كه دانشى بسزا داشت، مرا در آموختن قرآن كمك مى‏كرد؛ و قرآنى كه از روى آن من تمرين درس مى‏كردم، ترجمه داشت و مادرم مرا گاه به گاهى با ترجمه آن آشنا مى‏كرد. من تحصيلات قديم خود را دنبال كردم. ادبيات و منطق و فلسفه و فقه و اصول و كلام و عرفان، همراه با مطالعات بسيار؛ ولى محور همه اين كارها قرآن بود. در دانشگاه تهران هم هر وقت موضوع درس تفسير قرآن را به من پيشنهاد مى‏كردند با دل و جان مى‏پذيرفتم.

در ارديبهشت 1321  از طرف راديو به اين بنده پيشنهاد شد كه برنامه صبحگاهى اجرا شود و در آغاز آياتى چند از قرآن مجيد تلاوت شود، سپس معانى فارسى آن خوانده شود. با كمال ميل و اشتياق پذيرفتم و اين برنامه تا شهريور 1332 ادامه داشت؛ و چندين بار اين ترجمه تكرار و هر بار مورد بررسى جديد قرار مى‏گرفت و من هرچه در كار بيان معانى قرآن بيشتر پيش مى‏رفتم، و دقت مى‏كردم دشوارى ترجمه آن براى من واضحتر مى‏شد. تا بدانجا كه به يقين دانستم كه ترجمه قرآن با خصوصياتى كه در زبان عربى و بخصوص در بيان قرآن هست، ترجمه آن به پارسى بدانگونه كه هيچ دقيقه‏اى به جاى نماند ممكن نيست. و از سوى ديگر ترجمه‏هايى كه در زير آيات يا در برابر آن چاپ شده بود به طور كلمه به كلمه بود كه به هيچ روى با اسلوب زبان پارسى سازگار نبود، و پارسى زبانانى كه با عربى آشنا نبودند، آنگونه كه بايد آن را نمى‏فهميدند. البته بعضى از ترجمه‏ها بهتر بود و همه يكسان نبودند. از سوى ديگر همه مسلمانان بايد از معانى كتاب آسمانى خود باخبر باشند و آن را بفهمند. زيرا قرآن رابطه بين خدا و خلق است. اين بود كه در دوازده سال كه منظم و مرتب معانى پارسى قرآن را براى برنامه صبحگاهى تهيه مى‏كردم كوشش اين بود كه مردم همه آن را بفهمند و به عبارتى ديگر اصل معانى قرآن در قالب جمله‏هاى فارسى درآيد با حفظ امانت در معانى قرآن. و پس از شهريور 1332 كه برنامه مذهبى من تفسير قرآن مجيد در روزهاى دوشنبه بعد از ظهر يا پيش از ظهر شد، بيش از پيش در اين كار دقت شد. تا به سال 1348 جناب آقاى جواد اقبال به من پيشنهاد كردند كه قرآنى با اين معانى چاپ شود. بار ديگر آنچه نوشته شده بود، مورد دقت قرار گرفت و بدين صورت كه هست چاپ شد...».

 

برخي آثار و تأليفات:

  1. ترجمه قرآن مجیدبه زبان فارسی، انتشارات اقبال، 1353.

نمونه متن و جلد ترجمه :

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group