11 خرداد 1399 ساعت 14:08

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

 

نام و نام خانوادگى: ابومحمد مصلح بن عبداللَّه مشهور به شيخ سعدى شيرازى

تاريخ تولد:606-571 ق                     محل تولد:شيراز

مذهب:اهل سنت تمايل به تصوّف       تابعيت: ايران

سال وفات:671 يا 691ق                   محل دفن:شيراز

ناشر:صدرالحسن قاسمى، امام و خطيب جامع مسجد جموق توى كشمير                                              محل نشر:هندوستان

اولين چاپ ترجمه:1283 ق               تاريخ ترجمه حاضر: 1402 ق

روش ترجمه:ترجمه‏اى تحت اللفظى همراه با افزوده‏هاى مختصر

توضيحات:

سعدى هنوز كودك بود كه پدرش فوت مى‏كند، پس از فوت پدر از شيراز براى تحصيل به مدرسه نظاميه بغداد رفت و در آن جا از آموزه‏هاى غزالى بيشترين تأثير را پذيرفت (سعدى در گلستان غزالى را امام مرشد مى‏نامد) غير از نظاميه، سعدى در مجلس درس استادان ديگرى از قبيل شهاب الدين سهروردى نيز حضور يافت. معلم احتمالى ديگر وى در بغداد ابوالفرج بن جوزى بوده است.

سعدى بعد از دوره تحصيلاتش از بغداد به حجاز و سوريه و در نهايت به سفر حج رفت و در سال 655ق به شيراز بازگشت.

بعضى معتقدند كه سعدى اين لقب را از ابوبكربن سعد زنگى حاكم شيراز گرفته، چون وقتى اين دو كتاب (بوستان و گلستان) را به پايان رساند به حاكم شيراز هديه كرد.

اكثراً وفات سعدى را بين سالهاى 691 - 671 ق مى‏دانند و او را يكى از اعاظم صوفيه و عرفا معرفى كرده‏اند.

اين ترجمه، با سه ترجمه ديگر، همراه است و چهار ترجمه را تشكيل مى‏دهند كه به ترتيب زير، در ذيل هر خطى از آيات قرآن نوشته شده‏اند:

ترجمه شيخ سعدى شيرازى به فارسى.

ترجمه شاه ولى اللَّه محدّث دهلوى به فارسى.

ترجمه شاه رفيع الدين دهلوى به اردو.

ترجمه شاه عبدالقادر دهلوى به اردو.


نمونه متن و جلد ترجمه :

   

Back to Top

Template Design:Dima Group