11 خرداد 1399 ساعت 14:07

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

نام و نام خانوادگى: هاشم امیر علی

متولد: 1903م.

متوفی: 1987م.

مذهب: تشیع -  تابعيت: هندی

توضيحات:

او در شهر حیدرآباد پرورش یافت. در دانشگاههای شیکاگو و کورنِل آمریکا تحصیل کرد و در سال 1929م. موفق به اخذ دکترا در جامعه‌شناسی روستایی شد. او از شاگردان میرزا ابوالفضل بود که پیشتر قرآن را در 1911 م. به انگلیسی ترجمه کرده بود.

امیرعلی که به مطالعات قرآنی روی آورده بود به اهمیت ترتیب نزولی سوره‌های قرآن سخت معتقد بود. او قرآن را به انگلیسی ترجمه کرد و آن را مطابق با ترتیب نزول سوره‌ها، ذیل چهار بخش یا کتاب مرتب نمود: 1) کتاب الروح که مشتمل بر 18 سوره اول مکی است؛ 2) کتاب الهدی که شامل 36 سوره بعدی مکی است؛ 3) الکتاب که 36 سوره آخر مکی هستند و 4) کتاب المیزان، شامل 24 سوره مدنی.

در روش او، سوره‌ها به ترتیب نزول مرتب شده‌اند، بدون آنکه سازمان آیات در داخل هر سوره به هم خورده باشد، تا از این لحاظ به زعم خود، حد میانه‌ای در ایجاد تغییرات در ساختار مرسوم قرآن رعایت شده باشد. به نظر او، مهم‌ترین دلیلی که انتخاب چنین ترتیبی را توجیه می‌کند، تسهیل فهم قرآن از طریق قرار دادن مخاطب در سیر زمانی وقایع می‌باشد. به اعتقاد او، توجه به سیر تاریخی و ترتیب نزول آنقدر اهمیت دارد که بدون آن درک کامل  پیام الهی، میسر نخواهد بود.

 

آثار و تأليفات:

1.       The Message of the Quran, Presented in Perspective(ترجمه قرآن)


نمونه متن و جلد ترجمه :

Back to Top

Template Design:Dima Group