25 تیر 1398 ساعت 19:48

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

نام و نام خانوادگى: کولین تِرنر

تابعیت: انگلستان

 

توضيحات:

استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و اسلامی وابسته به دانشگاه دورهام در انگلستان است. او همچنین، عضو مرکز مطالعات قرون وسطی و رنسانس و نیز مرکز مطالعات ایرانی است و در دانشکده امور سیاسی و بین الملل دانشگاه دورهام هم به تدریس اشتغال دارد.

وی آثاری را درباره قرآن ، تمدن اسلامی و زبان و تاریخ ایران تألیف کرده است. ترجمه انگلیسی ترنر از قرآن توسط انتشارات Curzonدر سال 1997م. منتشر شد. در این ترجمه توضیحاتی تفسیری از محمد باقر بهبودی، استاد الهیات و حقوق اسلامی در دانشگاههای تهران، گنجانده شده است.

 

آثار و تأليفات:

1. (1997) The Quran: A New Interpretation(ترجمه انگلیسی قرآن)

2. (2000) The Muslim World(جهان اسلام)

3. (2004) A Thematic Dictionary of Modern Persian(فرهنگ موضوعی فارسی نو)

4. (2006) Challenging Islamic Fundamentalism(به چالش کشیدن بنیادگرایی اسلامی)

 


نمونه متن و جلد ترجمه :

Back to Top

Template Design:Dima Group