25 تیر 1398 ساعت 19:04

 پیام مدیرعامل:

«مؤسسۀ فرهنگى ترجمان وحى» با هدف ارائه ترجمه‏ هایى صحیح، سلیس، شیوا و به دور از تحریف قرآن مجید، در سال ۱۳۷۳ تأسیس گردید. و در سال ۱۳۸۳ با نظر مساعد بنیان‏گذاران به عنوان مؤسسه‏ اى كه داراى شخصیت حقوقى مستقل است در ادارۀ كل ثبت كشور به ثبت رسید.

 

 

نام و نام خانوادگى:حسين استادولى     تاريخ تولد:1331 ش.    

محل تولد: تهران     مذهب:تشيع.      تابعيت:ايران

ناشر:انتشارات اُسوه                       محل نشر:ايران

پايان ترجمة:1384 ش                اولين چاپ ترجمه:1385 ش

تاريخ ترجمة حاضر:1385 ش

روش ترجمه:نثرى ساده، دقيق و روان،  همراه با توضيحات لازم داخل كروشه و پرانتز

 

توضيحات:

دورة ابتدايى و متوسطه و دبيرستان را در تهران گذراند و همزمان در سال 1348 ش به منظور فراگيرى دروس حوزوى در مدرسه آيت اللَّه مجتهدى تهرانى مشغول فراگيرى علوم حوزوى شد و با تشويق مرحوم پدرش با متون كتب عربى و فارسى شيعه آشنا شد و از محضر اساتيدى چون على اكبر غفارى و مرحوم سيد هاشم حسينى تهرانى و محمد تقى شريعتمدارى بهره‏هاى وافر بُرد.

 

از آنجا که وی سالهاى متمادى جزو نويسندگان و قرآن‌پژوهان بوده و به تصحيح متون اسلامى و كتب روايى شيعه اشتغال داشته و در ترجمه و ويرايش قرآن داراى تجربة خوبى است، ترجمه‏اش از قرآن كريم، ترجمه‏اى نسبتاً دقيق و قابل اعتناست.

 

برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة فارسى قرآن مجيد.

2. ويرايش ترجمة قرآن اثر مرحوم الهى قمشه‏اى.

3. ويرايش علمى و محتوايى ترجمة دكتر سيد جلال الدين مجتبوى.

4. ويرايش ترجمة قرآن اثر آيت اللَّه مشكينى.

 


نمونه متن و جلد ترجمه :

 

 

 

 

نام و نام خانوادگى:محمود صلواتى

مذهب: تشيع.                             تابعيت: ايران

ناشر:مؤسسة نشر و تحقيقات ذكر     محل نشر:ايران

پايان ترجمه:1319 ق                 اولين چاپ ترجمه:1381 ش

تاريخ ترجمة حاضر:1381 ش.

روش ترجمه:نثرى روان و مسجع و موزون با توضيحاتى بسيار محدود داخل قلاب.

 

توضيحات:

وی قرآن را نزد مادر بزرگ خود فرا گرفت و كسب علم را از مكتب‌خانه و مدرسه آغاز کرد. سپس جهت ادامة تحصيل علوم اسلامى، روانة حوزه‏هاى علمى شد و در كنار تحصيل علم در جستجوى مفاهيم و معانى قرآنى برآمد و با مطالعة قرآنهاى مترجم به زبان فارسى از آنها استفاده‏هاى فراوانی برد و احساس كرد كه جامعه نيازمند ترجمه‏اى صحيح و موزون از قرآن مجيد به زبان روز، همراه با سجع و وزن و محسنات لفظى و معنوى و متناسب با قرآن مجيد است، از این رو تصميم گرفت در 27 رجب 1319 ق پيش‌نويس اين اثر را با امانتدارى و رعايت سجع و وزن به اتمام برساند. این اثر در سال 1381 ش چاپ و منتشر گرديد.


نمونه متن و جلد ترجمه :

 

 

نام و نام خانوادگى: سيد على موسوى گرمارودى

تاريخ تولد:1320ش.                 محل تولد:قم

مذهب:تشيع.                          تابعيت:ايران

ناشر:انتشارات قديانى              محل نشر:ايران

اولين چاپ ترجمه:1383ش     تاريخ چاپ حاضر:1383ش

روش ترجمه: داراى نثرى روان همراه با توضيحات كوتاه داخل پرانتز و پانوشت..

توضيحات:

قرآن‌آموزى را از پنج سالگى آغاز كرد. در خرداد 1338 ش به همراه پدر از قم به مشهد رفت و دورة ادبيات عالى را نزد اديب نيشابورى و منطق و مقدمات اصول فقه را نزد اساتيد ديگر حوزة علمية مشهد فرا گرفت و پس از چهار سال به قم بازگشت و سپس عازم تهران شد. ضمن تدريس در مدارسِ تهران، در سال 1345به دانشگاه تهران راه يافت و در رشتة حقوق ليسانس خود را گرفت.

 

پس از پيروزى انقلاب، فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسى و سپس دكتراى همين رشته را گرفت. از سال 1358تا كنون در سمت‏هاى گوناگون از جمله مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و پس از آن به عنوان رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در كشور تاجيكستان مشغول خدمت‌رسانى بود.

 

برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة كامل و ادبى قرآن كريم.

2. داستان پيامبران (دوجلد).

3. ترجمة عهدنامة مالك اشتر با نام: منشور دادگرى.

 


نمونه متن و ترجمه :

 

نام و نام خانوادگى : سيّد كاظم ارفع

تاريخ تولد:1323 ش.                   محل تولد:تهران

مذهب:تشيّع.                               تابعيت:ايران

ناشر:انتشارات فيض كاشانى            محل نشر:ايران

اولين چاپ ترجمه:1381 ش           تاريخ ترجمة حاضر:1381 ش

روش ترجمه:با نثرى معتدل و روان بر اساس ساختار دستور زبان فارسى و فاقد هرگونه توضيح و تفسير.

 

توضيحات:

به سفارش پدر و علاقة خودش به تحصیل علوم اسلامى پرداخت و در حوزة علمية آيت اللَّه مجتهدى حدود چهار سال كسب فيض نمود. سپس در سال 1342 عازم قم شد و از محضر اساتيد بزرگوارى چون مرحوم آيت اللَّه فاضل لنكرانى، آيت اللَّه سلطانى، آيت اللَّه نورى همدانى و مرحوم دكتر مفتح بهره‏هاى علمى وافرى برد.

 

پس از ارتحال پدر به تهران بازگشت و از محضر اساتيدى چون مرحوم آيت اللَّه ميرزا على آقاى فلسفى و آيت اللَّه ميرزا باقر آشتيانى استفاده نمود و همزمان با خواندن درس، به كار تأليف و تبليغ و سخنرانى پرداخت.

 

برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة فارسى قرآن مجيد.

2. ترجمة نهج البلاغه.

     3. ترجمة صحيفه كامله سجاديه.


نمونه متن و جلد ترجمه :

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group